Ireland
Đất nước Ai len
Tên nước
Hiến pháp Ai Len quy định tên nước là Éire hay trong tiếng Anh là Ireland (Ai Len).

Hòn đảo Ai Len
Hòn đảo Ai Len bao gồm nhà nước Ai Len độc lập có chủ quyền bao gồm 26 hạt, và sáu hạt ở Bắc Ai Len về phía đông bắc hòn đảo, do một cơ quan Hành pháp và Lập pháp chia sẻ quyền lực quản lý theo Hiệp định Ngày Thứ Sáu Tốt lành.

Ngôn ngữ
Điều 8 Hiến pháp Ai Len phê chuẩn:
1  Tiếng Ai Len là quốc ngữ và là ngôn ngữ chính thức thứ nhất.
2  Tiếng Anh được công nhận là ngôn ngữ chính thức thứ hai.

Quốc kỳ

Quốc kỳ Ai Len gồm ba màu xanh lá cây, trắng và da cam.

Quốc huy
Đàn harp được coi là biểu tượng chính thức hay quốc huy của Ai Len từ thời Trung cổ. Quốc huy đàn harp được Chính phủ, các cơ quan trong chính phủ và cơ quan đại diện trong nước và nước ngoài sử dụng. Đàn harp được khắc trên con dấu của Văn phòng Tổng thống cũng như trên mặt trước trên đồng tiền xu euro của Ai Len.

Quốc ca

Amhrán na bhFiann (Bài hát của Quân nhân) là Quốc ca Ai Len.


Ngày Quốc khánh
Ngày Thánh Patrick, 17 tháng 3, là Quốc khánh Ai Len. Theo truyền thuyết, Thánh Patrick sử dụng cỏ ba lá khi thuyết giáo ở Ai Len và từ đó nó trở thành biểu tượng Ai Len.


Tham gia vào cuộc diễu hành trong ngày Thánh Partrick

Kết nối trực tuyến
Lễ hội ngày Thánh Patrick:  www.stpatricksday.ie

Chính phủ
 
Tổng thống Ai Len Mary McAleese
Ai Len là quốc gia có nền dân chủ nghị viện. Luật pháp nhà nước dựa trên Thông luật và các đạo luật do Oireachtas (Nghị viện) ban hành theo Hiến pháp. Ngoài ra, các quy định và chỉ thị do Liên minh châu Âu ban hành cũng có hiệu lực ở Ai Len.

Hiến pháp Ai Len quy định hình thái chính phủ và xác định quyền lực cũng như chức năng của Tổng thống, hai viện của Nghị viện và Chính phủ.

Hiến pháp còn quy định cơ cấu và quyền lực của Toà án và xác định những quyền cơ bản của công dân. Khái niệm quyền bao gồm năm tiêu đề chính:

Quyền Cá nhân, Gia đình, Học tập, Tài sản riêng và Tôn giáo.
Tổng thống là Nguyên thủ Quốc gia, và được bầu trực tiếp. Tổng thống Mary McAleese được bầu vào tháng 11 năm 1997 và bắt đầu nhiệm kỳ bảy năm lần thứ hai vào tháng 11 năm 2004.

Chính phủ bao gồm 15 Bộ, đứng đầu mỗi Bộ là Bộ trưởng. Tất cả các Bộ trưởng tạo lập thành Chính phủ. Quyền lập pháp được thực thi bởi Chính phủ và Chính phủ chịu trách nhiệm trước Dáil (Hạ viện). Đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng (Taoiseach) và Tasnaiste là Phó thủ tướng.  

Nghị viện bao gồm hai Viện, Hạ viện (Dáil Éireann) và Thượng viện (Seanad Éireann). Hạ viện có 166 thành viên được gọi là Hạ nghị sỹ (Teachtaí Dála – TD). Hạ nghị sỹ được bầu theo hệ thống đại diện tương ứng đầu phiếu phổ thông. Bầu cử diễn ra ít nhất năm năm một lần. Sau cuộc tổng tuyển cử năm 2007, các chính đảng đại diện trong Hạ viện bao gồm Fianna Fáil, Fine Gael, Công Đảng, Đảng Xanh, Đảng Dân chủ Tiến bộ và Sinn Féin.

Thượng viện có 60 thành viên, 11 trong số này do Thủ tướng đề cử, số còn lại được bầu từ một số ban chuyên môn và bởi những người có trình độ đại học. Thượng viện có thể đề xuất hoặc sửa đổi luật (trừ các Dự luật Tài chính), nhưng Hạ viện có quyền bác bỏ những thay đổi hoặc đề xuất luật.

Kết nối trực tuyến

Chính phủ Ai Len:  www.irlgov.ie
Tổng thống Ai Len:  www.president.ie
Đảng Fianna Fáil:  www.fiannafail.ie
Đảng Fine Gael:  www.finegael.ie
Công Đảng:  www.labour.ie
Đảng Xanh:  www.greenparty.ie
Sinn Féin:  www.sinnfein.ieChính quyền địa phương
Hệ thống chính quyền địa phương bao gồm 114 nhà chức trách địa phương và đang trải qua quá trình đổi mới và cải cách. 

Chính quyền địa phương cung cấp các dịch vụ như nhà ở và xây dựng, vận tải và an toàn đường bộ, cấp thoát nước, khuyến khích và kiểm soát phát triển, bảo vệ môi trường và quản lý rác thải, hoạt động giải trí, giáo dục, y tế và bảo trợ xã hội, và các dịch vụ khác.

Chính quyền địa phương nhận một phần ngân sách từ chính phủ trung ương và một phần ngân sách từ các nguồn lực địa phương, trong đó có tiền thu được từ thuế ôtô, thuế địa phương (đánh vào sở hữu thương mại) và các
khoản phí địa phương như phí rác thải môi trường, tiền thuê nhà, v.v...

Kết nối trực tuyến
Bộ Môi trường, Chính quyền Địa phương  www.environ.ie

Toà án

Luật pháp Ai Len dựa trên Thông Luật được điều chỉnh bằng các đạo luật tiếp sau và bởi Hiến pháp năm 1937. Theo Hiến pháp, các toà án được thành lập theo luật pháp thực thi công lý. Tổng thống bổ nhiệm thẩm phán theo đề xuất của Chính phủ.

Kết nối trực tuyến
Bộ Tư pháp, Bình đẳng và Cải cách Luật pháp:  www.justice.ie
Toà án Ai Len:  www.courts.ie
Giám đốc Cơ quan Truy tố Công:  www.dppireland.ie
Văn phòng Tổng chưởng lý:  www.attorneygeneral.ie

Lực lượng Cảnh sát và Quốc phòng
Lực lượng cảnh sát quốc gia, An Garda Síochána, được thành lập năm 1922. Việc chỉ huy, quản lý và kiểm soát lực lượng, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bình đẳng và Cải cách Luật pháp, dưới quyền của một Uỷ viên do Chính phủ chỉ định.

Lực lượng cảnh sát quốc gia không có vũ trang ngoại trừ một số đơn vị đặc biệt. Kể từ năm 1989, lực lượng cảnh sát Ai Len đã tham gia nhiều sứ mệnh của Liên Hợp quốc trên toàn thế giới. Họ cũng thực hiện nhiệm vụ dưới lá cờ Liên minh châu Âu ở Liên bang Nam Tư cũ, Mác-xê-đô-nia và Đông Slô-ve-nia và cử các giám sát viên cho các cuộc bầu cử ở Nam Phi và Pa-lét-tin. 

Lực lượng Quốc phòng Thường trực, bao gồm Quân đội chính quy, Hải quân và Không quân, hoạt động dưới quyền của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng còn chịu trách nhiệm lập kế hoạch chung, tổ chức và điều phối các biện pháp Dân quân Tự vệ. Việc tuyển quân được tiến hành trên cơ sở tự nguyện. Lực lượng Quốc phòng có rất nhiều kinh nghiệm gìn giữ hoà bình và đã tham gia lực lượng Liên Hợp quốc trên toàn thế giới kể từ năm 1958.

Kết nối trực tuyến
Bộ Tư pháp, Công bằng và Cải cách Luật pháp:  www.justice.ie
Cảnh sát Ai Len (Garda Síochána):  www.garda.ie
Cơ quan Giám sát Cảnh sát (Garda Ombudsman):  www.gardaombudsman.ie
Bộ Quốc phòng:  www.defence.ie
Lực lượng Quốc phòng Ai Len:  www.military.ie

Other
December 12, 2014 Ireland của bạn
December 9, 2013 Giới thiệu về đất nước Ireland
November 26, 2010 Văn hóa nghệ thuật
November 26, 2010 Quan hệ quốc tế
November 26, 2010 Bắc Ai Len
November 26, 2010 Các dịch vụ xã hội
November 25, 2010 Kinh tế
November 25, 2010 Môi trường
November 25, 2010 Lịch sử